ÆGTE TÆPPER

kan ikke tåle at ligge våde i flere dage, så mugner de og bliver møre !!


For at redde tæpperne skal vi helst have dem hurtigt, så vi straks kan specialvaske og tørre dem. Vi redder mange hundrede tæpper hvert år, og for et godt resultat skal behandlingen i gang hurtigt.

Undgå at rulle tæpperne sammen, så et eventuelt farveudløb smitter af. Læg et stort stykke plastik henover tæpper og rul det derefter sammen. Stil det op, så vandet lø'ber fra.

Forsikringsselskabernes taksatorer har meget travlt i disse dage, og der kan derfor gå flere dage inden de kan komme forbi. I mellemtiden kan skaderne på tæpperne have udviklet sig. Bemærk at mange selskaber kræver at kunderne selv sørger for at begrænse skaderne.
Tal eventuelt med skadekontoret og få grønt lys til at få tæpperne bragt ud på vores vaskeri.

Det er vigtigt at vandskadede tæpper straks kommer under behandling, for at f.eks. behandle/begrænse et farveuløb, skade på silken, mug, mv. 
Vi samarbejder med alle danske forsikringsselskaber, og disse er bekendte med at vi straks går i gang med at begrænse skaden.
Hvert tæppe bliver registreret, dets værdi før skaden bliver fastsat, og skadens omfang bliver dokumenteret. Alle skader, der er rentable at behandle, bliver behandlet i den rækkefølge vi har fået tæpperne ind i.

Vi henstiller til vores kunder at have stor tålmodighed, da vi opprioriterer behandlingen af de skadede tæpper, og p.t. nedprioriterer alt andet.
Vi henstiller p.t. også til at vores kunder indstiller sig på at der måske kan gå op til 2 mdr. før tæpperne kan returneres. 

Vi har vasket tæpper siden 1961 på eget vaskeri, og har størst erfaring.

Kontakt os på telefon 33 14 12 02 (tryk 2 for vaskeri), eller kom selv ud med tæppet på vores vaskeri, Fjeldhammervej 4 i Rødovre. (kørselvejledning
) 

Forsikringsoplysningens vedledning i vandskade:


Anmeld straks eventuelle skader til dit forsikringsselskab, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud". Hav dit policenummer parat.
    
Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, og skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.
     
Aftal med selskabet hvad du selv kan gøre, og hvad der kan vente. Aftal eventuelt besøg af taksator.
Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er.
    
  • Flyt indbogenstande væk, der står i vand.
  • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter.
  • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse tørres ud hurtigt risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang.
  • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt.


Store Kongensgade 83-85 (ved Marmorkirken) - 1264 København K. - Tel.: 33 14 12 02 - info@maktabi.dk