Vi er medlem af:

Dansk Antikvitets Conservator Laug

Maktabi ægte tæpper har siden 1982 være medlem af Dansk antikvitets Conservator laug.

Dansk Antikvitets Conservator Laug er en sammenslutning af selvstændige håndværkere, der hver, indenfor deres særlige område, har gjort restaurering af antikviteter til deres speciale. Laugets medlemmer besidder de faglige forudsætninger, der sikrer en såvel stilmæssig som håndværksmæssig korrekt udførelse af de forskellige restaureringsopgaver. Dansk Antikvitets Conservator Laug er igen et laug under Haandværkerforeningen.


Internationalt var Sadegh Maktabi "medlem" af The Carpet Club.

Denne forening består af tæppehandlere fra hele verden, som assisterer hinanden, det være sig ved at udveksle viden og erfaring, skabe kontakter mellem internationale samlere og meget mere. Foreningen er dog ikke en officiel forening, men "blot" et netværk af de "gamle" eksperter, for hvem tæpper er hele livet.

Og så er der familien, som handler ind sammen. Sadegh Maktabi købte ofte ind sammen med sine brødre (I dag er det Anne-Lise Maktabi som sammen med resten af Maktabi-familien køber ind). Det giver en stærk købekraft og derved nogle gode priser. Men familiens største "styrke" er, at den igennem mange generationer har skabt kontakter rundt omkring i tæppelandene, f.eks. til en nomade-stamme i det sydlige Iran eller østlige Anatolien, kontakter, der giver os de bedste indkøbsmuligheder.


 
Store Kongensgade 83-85 (ved Marmorkirken) - 1264 København K. - Tel.: 33 14 12 02 - info@maktabi.dk